3.22.2012

Εκείνη την ημέρα..Το μόνο όπλο που είχε ποτέ το σύστημα
ήταν ο δικός σου φόβος..
Όταν ξημερώσει εκείνη η μέρα 
που οι άνθρωποι θα συνειδητοποιήσουν βαθιά 
πως δεν έχουν τίποτα να χάσουν πλέον.
Αφού έχουν χάσει το δικαίωμα να είναι άνθρωποι..
Εκείνη την ημέρα ο φόβος θα γίνει επανάσταση
και η επανάσταση θα φέρει την δικαιοσύνη 
και η δικαιοσύνη θα φέρει το σύστημα,
στα χέρια των λαών..