9.17.2010

Γύρω στις 90 ώρες μετά..

Η πιθανότητα ήταν που έλειπε του θεού
...και διέλυσε τον εαυτό του σε κομμάτια...

9.14.2010

22 ώρες πριν...

Συνάντησα έναν θεό σήμερα και μου είπε να σας πω,
πως η ζωή είναι το parking  των χαλασμένων ψυχών...