5.19.2010

2.Η αλήθεια είναι στο φως
και η καλοσύνη του η απόλυτη ύπαρξη..