6.23.2010

..δυστυχώς η ζωή μας είναι
αναπόφευκτη..