9.14.2010

22 ώρες πριν...

Συνάντησα έναν θεό σήμερα και μου είπε να σας πω,
πως η ζωή είναι το parking  των χαλασμένων ψυχών...