1.23.2012

Από τις λέξεις..


Πόσο αξιοθρήνητο μοιάζει στους αιώνες
το χρέος που χεις ποιητή.
Οι άνθρωποι ν΄αποζητούν να πιαστούν
απο τις λέξεις..
κι όχι από τους ανθρώπους.