1.09.2014

Το σκοτάδι αυτό που ζούμε
θα μας σκεπάζει όσο εμείς σιωπόυμε..

Δεν υπάρχουν σχόλια: