10.06.2010

Ο αυθορμητισμός είναι μια επιλογή,
οι συνήθειες μας όμως το πιο πιθανόν μας μέλλον...