12.07.2011

Τότε θα το πω..


Όταν μέχρι και το τελευταίο πλάσμα που υπάρχει επάνω σε τούτο τον πλανήτη,
τα μεσημέρια που πεινάει θα χει  
να βάλει φαΐ στο στόμα του.
Τότε θα το πω Πολιτισμός..

Όταν μέχρι και το τελευταίο πλάσμα που υπάρχει επάνω σε τούτο τον πλανήτη, 
έχει ένα στρώμα να ξαπλώσει την κούραση του
και μια σκεπή να φιλοξενήσει τα όνειρα του.
Τότε θα το πω Δικαιοσύνη..

Όταν μέχρι και το τελευταίο πλάσμα που υπάρχει επάνω σε τούτο τον πλανήτη,
έχει μια αγκαλιά αληθινή 
και θα γεννάει τα παιδιά του έρωτα του.
Τότε θα το πω Αγάπη..

Όταν μέχρι και το τελευταίο πλάσμα που υπάρχει επάνω σε τούτο τον πλανήτη, 
μπορέσει να εκφραστεί δίχως φόβο,
θα χει πρόσβαση στην νοητική του εξέλιξη
και θα μετέχει άμεσα στην τρόπο διαχείρισης της ζωής του.
Τότε θα το πω Ελευθερία..

Όταν μέχρι και το τελευταίο πλάσμα που υπάρχει επάνω σε τούτο τον πλανήτη,
πάψει να ψάχνει για άλλον πλανήτη 
και ανακαλύψει αυτόν που είναι δίπλα του,
δίχως να τον βλάψει.
Τότε θα το πω Άνθρωπος..Δεν υπάρχουν σχόλια: