11.05.2011

Αρνούμαι..

 Αρνούμαι να με χειραγωγήσεις.
Αρνούμαι να με καθοδηγήσεις.
Αρνούμαι να μου κάνεις υποδείξεις.
Αρνούμαι να απελευθερωθώ 
από εγκλωβισμούς στην τελετή της λήξης..

Αρνούμαι να με υποτάξεις.
Αρνούμαι να μου φυτρώσεις στο μυαλό,
τις ιδανικές σου τις διατάξεις.
Αρνούμαι να μου λες.
Αρνούμαι να σε ακούω.
Αρνούμαι να με γεμίσεις με ενοχές.
Αρνούμαι να σε υπακούω.

Αρνούμαι να σε αποδεχτώ.
Αρνούμαι και να σε διαδεχτώ.
Αρνούμαι να σου δείξω το πως.
Αρνούμαι να σε φτάσω στο γιατί.
Αρνούμαι να γίνω ο εχθρός.
Αρνούμαι να με δεις σε φυλακή.
Αρνούμαι να σωπάσω κι ας γίνομαι πικρός.

Αρνούμαι να με δεις να σουτάρω, 
στις γωνιές των δρόμων.
Αρνούμαι να καταταχτώ, 
σε σώμα παρανόμων.
Αρνούμαι να συζητώ,
σε καφενεία για την μπάλα 
ενώ κάποιοι θα μου ετοιμάζουν μια κρεμάλα.

Αρνούμαι να κοιτάζω από το παράθυρο 
τα χρόνια καθώς θα περνούν στο άπειρο..
Αρνούμαι την μέρα που θα με εκτελείς
να μη σε κοιτάξω βαθεία στα μάτια 
αφού θα σπείρω μέσα σου ότι θα σε σπάει σε κομμάτια..

Αρνούμαι σημαίνει η τιμή μου,
να ζήσω θέλησα απλά,με την υπόληψη μου.
Και όχι να πεθάνω εντεταλμένα,
αλλά αρνούμε και να ζήσω, 
έτσι όπως εσένα..

Αρνούμαι να έχω κι εσένα άχρηστε,
έτσι απλά για να υπάρχεις 
χωρίς κάτι στη ζωή σου
να καταφέρεις να αδράξεις..
Αρνούμαι..τι υπέροχη λέξη να την λες 
και να την πράξεις..