11.14.2011

Απουσία


Τι κι αν σε άγγιζα τι κι αν σε μύριζα
τι κι αν σε κοίταζα βαθεία..
Τώρα κατάλαβα.. 
Πως ήτανε για τις στιγμές,
που θα σ΄ είχα μόνο σ΄απουσία..