11.16.2011

Συναισθήματα

Τα συναισθήματα που αισθάνεσαι,
δεν σου ανήκουν.
Φτιαχτήκαν για τους άλλους..