10.26.2011

Βαθειά την πίστη..

Κλειώ συγχώρα με δεν έμαθα ποτέ
για τα ρεύματα και την τάση των καιρών.
Μέσα μου  όμως φύλαγα βαθειά την πίστη,
στα γραφόμενα του κόσμου των σοφών.

Το θέλω το βαθειά με το ει
και όχι με το ι.
Γιατί όσο πιο βαθειά βυθίζομαι,
τόσο με τα θεία θ΄ αντικατοπτρίζομαι..

Και αν φανατίζομαι καμιά φορά με τις ιδέες,
είναι που οι ποιητές παντα ήταν τόσο φανερά
οι προφήτες στην θρησκεία της τέχνης..
Γιατί κάποιοι τους το μάθανε από παιδιά,
να μην κλείνουν τις καρδίας τους τις κεραίες..