10.19.2011

Όχι δεν είμαι καλά.

Μια μέρα έτσι καθώς περπατούσα 
μου αποκρίθηκε ένας γνωστός μου.
-Καλημέρα τι κάνετε είστε καλά;
-Όχι κύριε δεν είμαι καλά!
-Μα γιατί μου λέει τι έχετε;
σκέφτομαι,άρα δεν είμαι καλά..